Накратко за нас

Име на организацията, цели, екип, икономически и социални функции

Сдружение с нестопанска цел „Център за социални и икономически изследвания и консултиране“; гр. Варна е съставено от висококвалифицирани професионалисти, като в процеса ползва и специалисти от различни направления, като: Финанси; Право; Статистика; Архитектура и строителство; ИТ, Стопанско управление; Маркетинг; Туризъм, Агрономия; Животновъдство; Философски науки; Мениджмънт; Маркетинг; Социология; Психология. Още за нас