Клиенти

ОБЩИНИ:

Балчик,
Варна,
Ветрино,
Върбица,
Девня,
Долни чифлик,
Дългопол,
Каварна,
Каолиново,
Лом,
Никола Козлево,
Попово,
Провадия,
Самуил,
Тервел,
Шабла

МСП, ЗП, СНЦ:

„Алекс” ЕАД,
ЕТ ”Иван Петров”,
„КБ-60” ООД,
„Ростама” ЕООД,
Център по ароматерапия „Виталис”, ”
ЕТ „Иван Петров”,
ЕТ „Нурхан Тюрханов – Киро”,
ЕТ „ИСМ – 91”;

ЗП Рейхан Хамид Расим, ЗП Милен Кирилов Димитров, ЗП Бюлент Кадир Мутлу, ЗП Венка Трифонова Драганова, ЗП Джеват Осман Назиф, ЗП Димитричка Станкова Добрева, ЗП Ебазел Юсуф Назиф, ЗП Емин Реджеб Хасан, ЗП Ерхан Енверов Махмудов, ЗП Кунчо Димитров Кунчев, ЗП Николай Христов Тодоров, ЗП Ремзи Салимов Шакиров, ЗП Хилми Юсуф Хасан;

СНЦ „Интеграция на малцинствата”,
СНЦ „Бъдеще за Каолиново”,
СНЦ „Бизнес център Каолиново”,
СНЦ „Инициатива за регионално развитие и гражданско общество”