Други проекти

Проекти за нови туристически маршрути и развитие на селския туризъм в община Девня, община Провадия и община Дългопол.

Планове за регионално развитие 2007-2013г.: община Никола Козлево; община Ветрино.

Разработване на проекти /9 бр./ към Министерството на държавната политика при бедствия и аварии: в общините Ветрино и Провадия

Провеждане на социологическо изследване: „Демографското състояние и проблемите на варненската младеж, на възраст от 16 до 30 г.” – 2006г. община Варна.

Изготвяне на „Комуникационна стратегия на община Самуил”- 2007г.

Провеждане на социологическо изследване : „Агресията сред младите варненци /учащи/” – 2007г., Община Варна.

Социологическо проучване „Ученици и психоактивни вещества – Варна`2008″ и „Изследване на употребата на легални психоактивни вещества сред Варненските ученици от средното образование“ – ОБЩИНА ВАРНА, Дирекция “Превенции” по Програма 2008 за превенция на наркомании