Проекти към МИЕ

Към Програма ФАР на Европейския Съюз

По схема за безвъзмездна помощ – „Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на Българските предприятия” – модули „Консултантски услуги и инвестиционно подпомагане” на фирмите: „Алекс” ЕАД, ЕТ ”Иван Петров”.

Проекти за Публично Частно Партньорство в общините: Никола Козлево и Долни чифлик.